فرودگاه ییچون از طریق فضای باز هنگ کنگ 257 میلیون دلار قرارداد امضا پروژه لیتیوم

- Jan 07, 2017-

به تازگی، منطقه توسعه اقتصادی فرودگاه ییچون از هنگ کنگ مجموع 257 میلیون دلار جذب.آن را درک است که امضای سه پروژه هستند: 1 سرمایه گذاری 150 میلیون دلار از فسفات آهن لیتیم لیتیوم باتری لیتیوم الکتریکی، لیتیوم پروژه موتور سیکلت الکتریکی؛ 2 77 میلیون دلار سرمایه گذاری در قدرت باتری های لیتیوم باتری لیتیوم مواد پوسته آلومینیوم، دیافراگم پروژه. 3 30 میلیون دلار سرمایه گذاری در دقت ماشین آلات و تجهیزات برای تولید پروژه های.