وزارت انرژی ایالات متحده قصد دارد رای 50 میلیون دلار برای کمک به ترویج تحقیقات و توسعه وسایل نقلیه الکتریکی

- Jan 07, 2017-

به تازگی، وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد که آن را سرمایه گذاری 50 میلیون دلار برای پیشبرد پروژه تحقیق و توسعه خودرو الکتریکی به منظور افزایش عملکرد وسایل نقلیه الکتریکی, و کاهش هزینه.


گزارش شده است که 50 میلیون دلار بودجه عمدتا استفاده شده است برای وسایل نقلیه الکتریکی در این زمینه پنج پروژه بزرگ از جمله مواد پیشرفته سبک وزن و نیروی محرکه مواد پیشرفته باتری، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع و سوخت های نفتی است. شرکت های مرتبط با آزمایشگاه ملی و دانشگاه ها برای این سرمایه گذاری اعمال می شود.