جدید انرژی سیاست یارانه محلی خودرو

- Mar 22, 2017-

بنا به آمار، و تا حال حاضر سیاست یارانه های محلی منطقه، مجموع 25 اعلام کرد.

با توجه به یارانه های مختلف به دو دسته می توان تقسیم:

یکی بر اساس سخت با ملی و محلی 1: 1 استاندارد اجرای یارانه پکن گوانگژو و جاهای دیگر است،

دسته دیگر در دولت یارانه در تنظیم مربوطه نسبت به یارانه های محلی مانند شانگهای و شنژن و Hangzhou و جاهای دیگر بر اساس استاندارد.

【盘点】最新新能源汽车地方补贴政策一览!

【盘点】最新新能源汽车地方补贴政策一览!

【盘点】最新新能源汽车地方补贴政策一览!

【盘点】最新新能源汽车地方补贴政策一览!