نقل و باتری های لیتیوم یون باتری لیتیوم یون به انجام خصمانه

- Nov 02, 2016-

باتری های لیتیوم یون در سال است به طور گسترده ای قدردانی، مانند باتری های لیتیوم-یون ارائه چشم انداز بسیاری از باتری های لیتیوم یون برای باتری لیتیوم یون سؤال، در حال حاضر با گذشت زمان todayand #39; باتری های لیتیوم یون ها شده اند با موفقیت وارد مرکز خرید. و به طور گسترده ای با کشورهای ارسال به صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست در سال های اخیر استفاده گسترده تر از باتری های لیتیوم یون به عنوان صنایع جدید انرژی استفاده می شود، است و با پشتیبانی ملی حمایت می شد.

باتری های لیتیوم یون برای جاه طلبی های ابتدایی اولیه استفاده در تلفن های همراه، کامپیوتر هوشمند ایمیل todayand #39; باتری های لیتیوم-یون ها به جلو ادامه جهاني شدن، صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست همراه با فن آوری باتری لیتیوم یون باتری های لیتیوم یون در حال حاضر وسایل نقلیه الکتریکی, دوچرخه, برقی tricycles در حوزه مطالعات و توسعه هستند. به تدریج جهانی می تواند چشم انداز بسیار گسترده ای برای باتری های لیتیوم یون را تصور کنید. به عبارت دیگر فرصت های همه جا اوایل لیتیوم باتری وجود دارد.

مزیت های خود را از باتری های لیتیوم با چگالی انرژی بالا دمای بالا سریع شارژ طولانی زندگی سبک وزن اندازه کوچک حفاظت از محیط زیست و به نقل از به تدریج کاهش می یابد. کاتد مواد برای لیتیوم باتری دستگاه های ذخیره سازی انرژی از انتخاب در حال حاضر، با توجه به سرمایه گذاران در سال های اخیر به تدریج جستار دهد لیتیوم باتری اضافه شده است، اما همچنین معرفی تجهیزات باتری لیتیوم یون است.