OptimumNano به مونیخ ESS intersolar با توجه اروپا خوش آمدید

- Jun 01, 2017-

مونیخ جدید تجارت مرکز نمایشگاه غرفه شماره: B1.530C(18㎡) تاریخ: 31 May 2nd ژوئن تا یدلایمخیرات 2017 (3 روز)

دیروز، تیم ما وارد مونیخ،


این بار ما با ارائه یک محصول جدید 800wh یو پی اس 5KwH قطع کردن ذخیره سازی انرژی، جذب تعداد زیادی از مشتریان جدید و قدیمی به درک.