لانگ بیچ نیروگاه جدید شامل 100 مگاوات انرژی ذخیره سازی

- Jul 26, 2017-

واحد AES Corp. AES آلامیتوس، حال حاضر 640 MW اخراج گاز نیروگاه مرکز انرژی آلامیتوس، در لانگ بیچ کالیفرنیا به نام ساختمان است.

نیروگاه آلامیتوس، ایستگاه AES تولید جایگزین، که همچنین شامل 100 مگاوات باتری سیستم ذخیره سازی انرژی.

1501003205433.png"ما هیجان زده به حرکت به جلو به مرحله ساخت و ساز اين پروژه مهم و نگاه به جلو به کار با جامعه در هر مرحله از راه گفت:" استفان O'Kane رئیس AES آلامیتوس، انرژی LLC.

طرح اصلی برای نیروگاه برق بود که تقریبا دو برابر به عنوان بزرگ با ظرفیت 1,040 مگاوات برق و گاز طبیعی و 300 مگاوات سیستم باتری.

گیاه جدید حدود نیمی به اندازه یک موجود خواهد شد و دیگر اقیانوس آب را برای خنک کننده اهداف استفاده کنید.