خبر خوب! OptimumNano برنده نام تجاری باتری لیتیوم یون چین در سال 2017 است

- Dec 30, 2017-

خبر خوب! OptimumNano برنده "2017 چین با نام تجاری باتری لیتیوم یون بالا"

از دسامبر 27 تا 28، 2017، نشست رهبری باتری و باتری لیتیوم باتری APEC و سومین مراسم افتتاحیه جیندینگ در شنزن چین از نقطه شروع تحقیق، داده های بزرگ لیتیم و شبکه شروع شد. بیش از 1000 ماشین از شرکت، شرکت های اصلی هسته، شرکت های قطعات، رهبران نخبگان را جمع آوری کردند تا شاهد صنعت باتری لیتیوم باتری در چین باشند. این مراسم خیره کننده. پیشگام صنعت - OptimumNano دعوت شده برای حضور، برنده جایزه "2017 چین ده دهک برتر باتری لیتیوم قدرت".