فروش جهانی انرژی جدید خودرو دوره از ژانویه تا نوامبر

- Jan 09, 2017-

از ژانویه تا نوامبر، فروش جهانی تجمعی از اتومبیل های سواری جدید انرژی رسیده 614،240؛ که از آن، فروش تجمعی چین از 281936، حسابداری برای 45.9 درصد از فروش جهانی خودروهای سواری انرژی جدید. با توجه به داده ها از GGII، اتومبیل های مسافری جدید انرژی جهانی (خالص و برق و پلاگین هیبریدی) 77245 واحد فروخته شده در ماه نوامبر، تا 85.7 درصد در سال در سال و 30.0٪ چهارم در سه ماهه، فروش ماهانه جدید بالا است.