2017 چشم انداز انرژی جدید

- Jun 28, 2017-

تمرکز بر روی سیستم برق، NEO ترکیبی از تخصص بیش از 80 متخصص در زمینه بازار و تکنولوژی در 12 کشور است تا دیدگاه منحصر به فردی از نحوه رشد بازار داشته باشد.

آنچه که از NEO جدا می شود این است که ارزیابی ما بر روی بخش هایی از سیستم متمرکز است که تغییرات سریع در بازارهای، سیستم های شبکه و مدل های کسب و کار را هدایت می کند. این شامل هزینه های فن آوری باد و خورشید، ذخیره سازی باتری، تقاضای برق و جذب EVS در میان دیگران است. گزارش را دریافت کنید

"انرژی های تجدید پذیر برای نشان دادن تقریبا سه چهارم از 10.2 تریلیون دلار است که جهان تا سال 2040 در تکنولوژی تولید انرژی جدید سرمایه گذاری خواهد کرد، به دلیل هزینه های سرعتی که برای انرژی خورشیدی و باد تولید می شود، و نقش رو به رشد باتری ها، از جمله باتری های خودرو الکتریکی، در تعادل عرضه و تقاضا. "