آغاز پروژه میکرو و ماکرو قدرت سه لیتیوم در منطقه توسعه اقتصادی Huzhou

- Mar 13, 2017-

صبح 9 مارس 2017 2017 Huzhou توسعه منطقه در سه ماهه اول سال پروژه های کلید قدرت میکرو و ماکرو سه پروژه ساخت و ساز مراسم برگزار شد.میکرو و ماکرو قدرت سخنرانی رئیس اجرایی شیائو Quan-kun در مراسم پیشگامانه را companyand #39; s مرحلۀ سوم احداث بزرگ اهمیت نوآوری و توسعه برای سرمایه گذاری در بلوک. شیائو هنگ Kun companyand #39 اشاره کرد که s فاز سوم پروژه خواهد بود بخشی از ساخت مواد باتری لیتیوم باتری منومرهای باتری سیستم صنعتی و دیگر پروژه های زیر، راه اندازی پس از companyand #39; s ظرفیت تولید برای افزایش ظرفیت 11GWh انتظار می رود. آینده companyand #39; s توسعه سریع یک پایه محکم برای ترویج companyand #39 گذاشته است; s صنعتی پردازش که این شرکت به منظور تقویت رشد کرده است.