جیا یوان علم و صنعت قصد دارد سرمایه گذاری 460 میلیون برای ساخت پروژه های پرسرعت فویل مس

- Jan 13, 2017-

Jiajia یوان فن آوری اعلام کرد در تاریخ 10 ژانویه تصمیم این شرکت به سرمایه گذاری 460 میلیون یوان برای ساخت 10000 تن در سال جدید انرژی برق باتری با عملکرد بالا فویل مس فن آوری تحول پروژه. دوره ساخت و ساز از 2016 سپتامبر تا دسامبر 2017 است. ظرفیت ساخت فاز دوم 3500 تن در سال است. مجموع ظرفیت فاز دوم 3500 تن در سال، با سرمایه گذاری در مجموع 280 میلیون یوان است. سرمایه گذاری در مجموع 180 میلیون یوان، زمان ساخت و ساز از 2017 ژانویه تا دسامبر سال 2018.

سرمایه گذاری و ساخت و ساز پروژه به طور موثر را بهبود کلی رقابت قدرت و بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد در Companyand #39; s آینده وضعیت مالی و عملیاتی نتایج و همه سهامداران بهره مند شوند.