GGII: 2017 چین لیتیوم باتری آند صنعت مواد تجزیه و تحلیل گزارش (چاپ ششم)

- Jan 06, 2017-

موسسه تحقیقات صنعتی پیشرفته و قدرت پژوهشکده تحقیقات لیتیم (GGII) که سال 2016 داخلی خروجی سالانه 12.25 ميليون تن مواد آند از 68.27 درصد افزایش نشان می دهد. 2) Chinaand #39; s دیجیتال رشد بازار باتری لیتیوم است کم کردن سرعت، اما نرخ رشد Chinaand #39; s لیتیوم باتری بازار کند کردن، اما نرخ رشد بازار باتری لیتیوم داخلی آهسته اما رشد منفی مواد رشد است عمدتا به علت: 1) قدرت داخلی باتری رشد تولید بیش از 50 درصد با رشد منفی مواد ، مواد آند گرافیت به خصوص انسان; حجم صادرات شرکت در ژاپن و کره جنوبی قابل توجهی، به خصوص با انتشار آن ظرفیت حجم صادرات شرکت در ژاپن افزایش یافته است و کره جنوبی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ۲۰۱۶ سه ماهه سوم سال 2016، باتری شرکت های داخلی قدرت در خوشبین دوم نیمی از بازار انتظار می رود، بخشی از کسب و کار باتری برای انجام بخشی از جوراب زنانه ساقه بلند مواد آند.


مواد منفی 2016 ارزش 6.639 میلیارد یوان از 64% افزایش خروجی. اگر چه قیمت مواد آند به آرامی، کاهش نگه داشته در سال 2016، نرخ رشد ارزش تولید مواد الکترود منفی داخلی تنها کمی پایین تر از نرخ خروجی با توجه به بالا بود ارزش افزوده بالا پایان قطعات گرافیت و گرافیت مصنوعی.


از منظر رقابتی Shanshan شانگهای، شنژن Bei دست Terui جیانگشی بنفش چن هنوز اشغال سه موقعیت بالا تولید سه برای بیش از 55 درصد است، اما سهم بازار سه بیشتر شکاف باریک شدن. پله دوم ردیف تولید کنندگان مانند برف شنژن Huzhou Chuangya هونان ستاره شهر Dongguan Kaijin شنژن فنگهوا و شرکت های دیگر با قدرت باتری برای حفظ رشد سریع، مانند ستاره شهر گرافیت سود از BYD و شرکت های دیگر، سود Dongguan کای رانده توسط CATL و شرکت های دیگر به عنوان بازار مواد منفی در سال 2015 دو تیره اسب و در سال 2016 شتاب رشد را ادامه داد.


GGII که سه سال آینده Chinaand #39؛ قدرت s باتری رقابت کسب و کار تا حد زیادی، تغییر خواهد کرد و قدرت باتری برای تقاضای مواد منفی بسیار بزرگتر از باتری دیجیتال 3 C، گرافیت مصنوعی کاربرد نسبت می خواهد بالاتر و بالاتر. جذب توسط اکثر برنامه چشم انداز در سال 2016 بیش از شرکت های منفی مواد برای افزایش تولید توسعه ظرفیت و تعداد کسانی که جدید به شرکت.


GGII معتقد است که سه سال آینده بازار رقابت بیشتر تشدید، ظرفیت کم پایان تکراری حذف می شود، خواهد شد با فن آوری هسته ای و مزایای استفاده از کانال های مشتریان به دست آوردن توسعه قابل توجهی بهبود یافته بازار کار اجباری.


(GGII) از طریق مسیر چند ساله مواد آند و لیتیوم صنعت برق، نوشتن این گزارش. گزارش می دهد دقیق مطالعه و تجزیه و تحلیل ویژگی های توسعه محصولات اصلی مقدار خروجی و شرایط آینده بازار Chinaand #39; s صنعت مواد آند در سال 2016 و باعث تجزیه و تحلیل و پیش بینی برخی از روند توسعه 2017 2018. GGII امیدوارم که از طریق مطالعه و تحقیق واقعی برای صنعت سرمایه گذاران اوراق بهادار شرکت ها و افرادی که می خواهند بدانند Chinaand #39; s صنعت مواد آند، ارائه گزارش دقیق اطلاعات.


در این مورد

در این مورد

جدول محتویات


فصل اول Chinaand #39; s لیتیوم باتری آند صنعت مواد تجزیه و تحلیل وضعیت


بخش 1، ویژگی اصلی Chinaand #39; s تجزیه و تحلیل صنعت مواد آند


بخش دوم, Chinaand #39; s آند مواد کلی تولید و بازار تجزیه و تحلیل اندازه


بخش سوم چین آند مواد بازرگانی و تجزیه و تحلیل توزیع منطقه ای


بخش چهارم، تولید و فروش رتبه بندی چین و #39؛ s الکترود منفی تولید شرکت


بخش 5 تجزیه و تحلیل روند قیمت مواد الکترود منفی چینی


فصل دوم توسعه انواع مواد آند در چین تجزیه و تحلیل


در قسمت اول توسعه گرافیت طبیعی مواد آند در چین


بخش 2 توسعه مواد آند گرافیت چینی


بخش سوم توسعه جدید مواد آند در چین


چهارم، توسعه Chinaand #39; s آند تحلیل مادی و ثبت اختراع


در فصل سوم توسعه جهانی آند مواد تجزيه و تحليل است


بخش 1 کلی جهانی توسعه مواد آند


بخش دوم اصلی تولید کنندگان خارجی از آند مشخصات مواد


بخش سوم رقابت بازار مواد آند جهانی


فصل چهارم تحليل شرکت تولید مواد آند باتری لیتیوم داخلی کلیدی


بخش اول، تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تحقیق andamp; د توانایی قابلیت و نوآوری


بخش دوم، تجزیه و تحلیل مقایسه ای از رشد Chinaand #39; s آند مواد تولیدی


بخش سوم چین و #39؛ شرکت مواد اصلی آند ها


بخش چهارم, Chinaand #39; s آند عمده مواد شرکت محصول موقعیت و بازار استراتژی


فصل پنجم لیتیوم باتری پایین نرم افزار تجزیه و تحلیل بازار


بخش اول ج 3 چشم انداز در تجزیه و تحلیل، توسعه بازار دیجیتال


تحلیل بازار دوچرخه برقی را از چشم انداز توسعه بخش 2


در بخش سوم تحليل چشم انداز توسعه بازار ذخیره سازی انرژی


چهارم، برنامه خودرو انرژی جدید به بازار تجزیه و تحلیل چشم انداز


فصل ششم، لیتیوم باتری آند مواد صنعت سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل و توصیه های


بخش اول، چین باتری لیتیوم آند سرمایه گذاری صنعت مواد تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل


بخش دوم چین لیتیوم باتری آند مواد صنعت سرمایه گذاری و تحلیل خطر


بخش سوم، Chinaand #39; s باتری لیتیوم آند مواد صنعت مشاوره سرمایه گذاری