باتری خشک

- Nov 02, 2016-

باتری های سلول خشک ارزش اسمی از 1.5V، آن گسترش یافته است و در حال حاضر چهار نسل از محصولات

نسل اول خمیر باتری، در حال حاضر انتخاب شده;

ثانویه باتری باتری ظرفیت بالا نوع چسب کاغذ است، این باتری ظرفیت بالا از نسل اول حدود 30%، ضرر این باتری مورد استفاده در اواخر شروع نشت، اگر نه بی درنگ جایگزین، آمده که در تماس با فلز، مخاطب ضعیف حتی عناصر مدار خوردگی زنگ خواهد شد;

نسل سوم از باتری قدرت بالا روي کلرید باتری هستند. آن مورد l برابر حجم بالاتر از اولین نسل باتری, همچنین به عنوان فوق العاده بالا ظرفیت باتری

نسل چهارم قلیایی روی منگنز دی اکسید خشک همراه 213 بار حجم بیشتر از نسل اول بار.

سوم باتری های نسل چهارم به بالا تخلیه کنونی در پی در پی بدون نشت، عمر طولانی است.